Sớm thôi!

Chúng tôi đang cố gắng làm việc để hoàn thành việc phát triển phiên bản KT Browser mới nhất.

Bạn có thể xem một vài hình ảnh của nó trong quá trình phát triển hiện tại

Xem hình ảnh